Power Installations er et rådgivende ingeniørfirma, ejet af Bo Hansen,
stærkstrøms-ingeniør fra Odense Teknikum, 1989.

Power Installations tilbyder primært projektledelse og rådgivning inden for tekniske installationer og el-anlæg.

Firmaet Power Installations startede primo 2001.

Personprofil

I løbet af 11 års ansættelse i et større rådgivende ingeniørfirma beliggende i Fredericia-området, har jeg været beskæftiget med stort set alt inden for el-anlæg.

Jeg har været med i projekteringsgrupperne i flere store kraftværksbyggerier i Jylland/Fyn området, og har blandt andet været ansvarlig for følgende opgavetyper: Lavspændingstavler, transformatorer, montageplanlægning, montagetilsyn, nøddieselgeneratorer, nødstrømsanlæg i øvrigt - herunder UPS-anlæg og DC forsyninger med stor vægt på redundante forsyninger. Endvidere har jeg stået for signalafprøvning incl. programmering af diverse givere samt været ansvarshavende for komplette styringer af forskellige maskinanlæg som for eksempel siloudrustning og slagge-skraberanlæg.

Min erfaring i planlægning gælder såvel store som små projekter - blandt andet udarbejdelse af udbudsbetingelser, kontraktforhandlinger og indkøb samt projektafvikling - dvs. detail-projektering, fabriksafprøvning, montageledelse og -tilsyn, idriftsættelse, dokumentation og projektafslutning.

I år 2002 og 2003 har jeg primært været beskæftiget som electrical supervisor på ELTRA’s off-shore transformerplatform i forbindelse med ELSAM’s opførelse af vindmølleparken på HORN’s REV i Nordsøen.

I år 2000 og 2001 har jeg primært været beskæftiget indenfor telehousing - indretning af lokaler for teleudstyr. Her har jeg blandt andet varetaget dimensionering og indkøb for udvidelse af effektforsyningen incl. nødstrømsgenerator og UPS-anlæg til et ca. 4000 m2 stort telehousing beliggende i Glostrup. Desuden har jeg stået for indretningen af de enkelte telerum: Installation af køleanlæg, brandslukningsudstyr (Inergen), distributionstavler, føringsveje, DC-forsyning, EDB-gulv, teknisk alarmopsamling, adgangskontrol og tyveri-anlæg. Endvidere har jeg varetaget tele-kabling, såvel optisk som elektrisk kabling - henholdsvis lysleder/ODF samt 75 Ohm coax og 120 Ohm telekabler/PDS-kabling mv.

Mine holdninger

Arbejdet skal udføres effektivt og afvikles uden de store armbevægelser - såfremt dette er muligt under det tidspres, der næsten altid er i forbindelse med gennemførelse af projekter. Tingene skal glide - hvilket jeg sætter meget højt, og mit overblik gør, at jeg kan presse på, hvor det er nødvendigt. Arbejdsplanerne revurderes løbende, så slut-terminen nås. Problemerne tages ikke som de kommer, men søges løst inden de dukker op.

Med ovennævnte erfaringsgrundlag tilbyder jeg min assistance inden for projektledelse og rådgivning i stort set alt vedrørende el-anlæg og komplette tekniske installationer.

Skulle du eller andre i organisationen have brug for mit know-how - eller har I spørgsmål og ønsker yderligere information - kontakt da venligst Power Installations:

telefon 22 944 995 / 75 86 09 00

e-mail bo@powerinstallations.dk