Billeder fra ELTRA’s transformerplatform opført i forbindelse med ELSAM’s off-shore vindmøllepark HORN’s REV Billeder fra Tele-housing
Platformen under opbygning hos firmaet HBG-construction i Schiedam, Rotterdam - Holland. Dieselgenerator 900 kVA til én etage i telehousingbygning.
Hovedtransformeren løftes på plads. Vægt uden olie: 152 tons. Effektkabler bl.a. forbindelsen mellem generator og generatortavle.
Halvdelen af platformens redundante nødstrømsanlæg: Skilletrafo for UPS-anlæg (blå), UPS-anlæg, 110 V ensretter samt 110 V batteri (grå) og UPS-batteri (gult). Generatortavle. I baggrunden bl.a. UPS-anlæg.
4 stk. een-leder 300 mm2 off-shore kabler pr. fase monteret i platformens 400 V hovedfordelingstavle 2 - det drejer sig om indfødningen fra reservedieselgeneratoren. Inergen-flasker for brandslukningsanlæg i telerum.
Argoniteflasker for brandslukningsanlæg i teknikrum. Mekanisk montage færdig. 240 kW UPS-anlæg. Første anlæg ud af 3 planlagte til effektforsyning til én etage.
I baggrunden til venstre: Tavle til fordeling af nødstrøm til én etage.
I baggrunden til højre: 2 stk. 160 kW UPS-anlæg.
I baggrunden: Inergen-flasker til brandslukning i effektfordelingsrum samt ABA-etagetavle.
Endeafslutninger på 170 kV kabler mellem afbryder og hovedtransformer klar til at blive monteret op i afbryderen.
Det ene af 2 batterier til ét stk. 240 kW UPS-anlæg.
Hovedtransformerens ”lavspændings”-klemkasse rengøres efter montage af 34 kV kabler.
Det andet af 2 batterier til ét stk. 240 kW UPS-anlæg.
Platformen klargjort til afsejling fra Schiedam.
Hovedfordelingstavle til én etage i telehousing.
170 kV landkabelforbindelsen trækkes op på platformen.
Nødfordelingstavle til samme etage i telehousing.
På vej til platformen via helikopter. Mølleparken er kun så småt på vej op.
Den ene af to fordelingstavler samt redundant DC-anlæg i telerum.
Et kig ind til platformens 1 MVA reservediesel. Dieselen skal endvidere levere effekt til vindmøllerne, såfremt landkabelforbindelsen bliver afbrudt. Denne effekt skal bl.a. bruges til at forhindre kondens i møllernes vitale dele.
Del af superbackbone.
Stativ for paraboler - incl. lynbeskyttelse.
Køleanlæg - typisk 2 separate anlæg pr. telerum. Der er opsat lynbeskyttelsesanlæg omkring køleanlæggene.
Mindre telerum indrettet for separat kunde.
2 separate fordelingsanlæg i mindre telerum. Det behøver ikke at være forgyldt det hele.